คำขวัญโรงเรียน

วิชาการดี กีฬาเด่น เน้นจัดระเบียบ รู้เปรียบเทียบภูมิปัญญาไทย ภูมิใจโครงการในพระราชดำริ